Paco de Lucia

 1. Guajiras de Lucia Full Score
  1969
  5.0
  >1 year
 2. Rio Ancho Full Score
  1976
  5.0
  >1 year
 3. Recuerdo a patiño Full Score
  1967
  0.0
  >1 year
 4. 1975
  5.0
  >1 year
 5. Monasterio de Sal Full Score
  1981
  5.0
  >1 year
 6. 1981
  5.0
  >1 year
 7. 1987
  4.5
  >1 year
 8. Barrio la Viña Full Score
  1972
  5.0
  >1 year
 9. Antonia Full Score
  2004
  5.0
  >1 year
 10. La Villa vieja Full Score
  1998
  0.0
  >1 year
 11. Luzia Full Score
  1998
  5.0
  >1 year
 12. Piñonate Full Score
  1981
  5.0
  >1 year
 13. 1987
  0.0
  >1 year
 14. 1987
  5.0
  >1 year
 15. Cepa Andaluza Full Score
  1973
  0.0
  >1 year
 16. Río de la miel Full Score
  1998
  5.0
  >1 year
 17. 1987
  5.0
  >1 year
 18. 1973
  0.0
  >1 year
 19. 1969
  0.0
  >1 year
 20. Llora la siguiriya Full Score
  1967
  0.0
  >1 year
 21. Mi inspiración Full Score
  1969
  0.0
  >1 year
 22. Panaderos flamencos Full Score
  1969
  0.0
  >1 year
 23. Plaza Alta Full Score
  1976
  0.0
  >1 year
 24. Aires de Linares Full Score
  1969
  0.0
  >1 year
 25. Almonte Full Score
  1990
  0.0
  >1 year
 26. Calle Munición Full Score
  1998
  0.0
  >1 year
 27. Callejón del Muro Full Score
  1987
  3.0
  >1 year
 28. Camarón Full Score
  1998
  0.0
  >1 year
 29. Cueva del gato Full Score
  1976
  0.0
  >1 year
 30. El chorruelo Full Score
  1998
  0.0
  >1 year
 31. Soniquete Full Score
  1990
  0.0
  >1 year
 32. 1990
  4.5
  >1 year
 33. Almoraima Full Score
  1976
  0.0
  >1 year
 34. En la caleta Full Score
  1967
  0.0
  >1 year
 35. 1969
  0.0
  >1 year
 36. Fuente y caudal Full Score
  1973
  0.0
  >1 year
 37. Gitanos Trianeros Full Score
  1967
  0.0
  >1 year
 38. La Cañada Full Score
  1987
  0.0
  >1 year
 39. Mantilla de feria Full Score
  1969
  0.0
  >1 year
 40. Punta Umbría Full Score
  1967
  0.0
  >1 year